Lopme Naestie 2015

start_program

Lopme Naestie 2015 äger rum under vecka 9, den 25-28 februari.

Årets Lopmenaestie har temat Samer ur olika perspektiv.


 

Lopme Naestie 2015 Mittådalen 2014-10-10

Pressmeddelande

Sydsamiska kulturdagar

 

Fyller en stor funktion för samerna som är verksamma i de sydsamiska områdena samt även för de i andra delar av Sapmi. Det är också av stor vikt att vi samer själva skapar ett positivt klimat och skapar varaktiga relationer med lokalbefolkning, andra intressenter som verkar inom det samiska samhället eller kommer och gästar vårt område. Vi vill med dessa dagar visa upp vår kultur med dess mångfald.

Lopme Naestie är den enda Sydsamiska festivalen på svensk sida och vi vet att samlingspunkter för samer i de sydliga delarna är mycket få eller saknas helt. Från 2015 är Lopme naestie en sydsamisk festival och vi kommer i och med detta att bjuda in samer från de sydliga delarna av Sapmi att delta på våra Sydsamiska dagar. Inbjudan kommer att gå till samebyar och sameföreningar men även samer från andra delar av Sapmi är välkomna. Vi ser vilka positiva effekter detta event har för kulturen och besöksnäringen i området. Vår ambition är att fortsätta att skapa festivaler som ger avtryck som finns kvar både för oss själva, besökare och kommande generationer. Det är enbart vi samer själva som kan visa att vi verkar och bor i detta sydsamiska område.

Basen eller grunden för samisk kultur är rennäringen och den är en näring som är mycket sårbar, både vad som gäller drift och ekonomi, marker krymper och det är fler och fler som vill ha tillgång till samernas traditionella marker som vi brukat sedan urminnes tider. Det ställer också helt andra krav på den som aktivt bedriver rennäring att kunna söka sig till flera olika inkomstkällor än den traditionella.

Den ideella föreningen Lopme Naestie ser vilka positiva effekter de samiska dagarna har för kulturen och dess mångfald. Detta event försöker att visa en samlad bild av samisk kultur och att ge ett lyft för alla de samiska näringsidkare som medverkar. Lopme Naestie har som målsättning att såväl renägare som andra näringsidkare ska få förutsättningar att skapa/bredda sina kontaktnät samt att stärka sina positioner i det sydsamiska området men även i andra delar av Sapmi.

 

Kjerstin Valkeapää

Ordförande

Lopme Naestie

Buerie Båeteme