Föreläsare

Föreläsare Lopmenaestie 2016:

Torsdag den 17 mars

11:00 Bo Lundmark – om Anders Fjellner, samernas Homeros

Bo Lundmark har arbetat som samernas kyrkoherde i många år. Han har skrivit ett flertal böcker och diktsamlingar. 1979 gav han ut: Anders Fjellner – samernas Homeros och diktningen om solsönerna. Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Plats: Härjedalens Fjällmuseum/Hörsalen

13:00 Lennart Pittja, föreläsning: Besöksnäringen – hot OCH möjlighet för den samiska livsmiljön

Årets tema ”Ur en renskötares perspektiv” ställer frågan på sin spets – kan rennäringen och samerna dra någon nytta av turism eller är besöksnäringen bara ännu ett hot mot den samiska livsmiljön?

Lennart Pittja, mångårig samisk entreprenör inom besöksnäringen berättar om sina erfarenheter av att som same vara verksam inom turismindustrin. Med skiftande exempel som massturism, miljöförstöring och objektifiering av den samiska kulturen visar han myntets baksida men berättar också om äkta möten mellan människor från olika kulturer, kunskapsöverföring av samiska värderingar och framgångsrika, småskaliga lösningar som bidrar till lokal utveckling. Entre : 50:- (barn under 16 år gratis)

Plats : Härjedalens Fjällmuseum /Hörsalen)

Fredag den 18 mars

11:00 Eivind Torp: ”…och snart måste man väl betala för att få tillträde till nationalparkerna!” Renskötselrätten – förr och i framtiden

Samernas rätt till renskötsel har i år varit reglerad i lag i 130 år. Även om renbeteslagstiftningen i huvudsak har varit byggt kring samma rättsprinciper i de olika renbeteslagarna har samernas rättigheter och skyldigheter kommit att variera något över tid. I anförandet klargörs vad som är de grundläggande momenten i samernas rätt till renskötsel och hur vissa rättigheter har kommit att variera över tid.

Därnäst redogörs för några domstolsavgöranden som har haft betydelse för uppfattningen av renskötselrätten. Avslutningsvis diskuteras Gällivare tingsrätts beslut i det så kallade Girjasmålet och möjliga konsekvenser av domen. Vad betyder domen exempelvis för allmänhetens möjlighet till jakt och fiske i framtiden? Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Plats Härjedalens fjällmuseum/ hörsalen.

13.00 Anja Fjellgren Walkeapää, Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel

En föreläsning av Anja Fjellgren Walkeapää som hon kallar Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel. Tankar från någon som verkar i båda näringarna.

Anja

Anja Fjellgren Walkeapää  född och uppvuxen i Mittådalen. Studerar till jägmästare på SLU i Umeå. Utbildningen är fem år och Anja är nu inne på sitt tredje år. Varmt välkomna

Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Plats: Härjedalens Fjällmuseum/hörsalen

15:00 Lars Aage Brandsfjell, Mïerhkh, renmärken

Lars Aage Brandsfjell och Sigrid Marie Fjellheim Danielsen har arbetat med ett projekt: ”Kartlegging og dokumentasjon av merkesnitt og kombinasjoner i Rørosregionen” Det resulterade i ett häfte, Mierhkh, utgivet av Aajege och det ligger på deras hemsida. i projektet har Lars Aage intervjuat märkesägare både i och utanför den egna samebyn, Saanti. Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis).

Plats : Härjedalens fjällmuseum/ hörsalen.

Lördag den 19 mars

11:00 Benny Jonsson, Rovdjurens inverkan på renskötseln.

En föreläsning av Benny Jonsson , där han i ord och bild berättar kring rovdjurens inverkan på renskötseln.

DSC_1936

Benny Jonsson är  renskötande same från Idre sameby i Norra Dalarna.

Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Plats : Härjedalens fjällmuseum/ hörsalen

13:00 Sara Skum “Där skogarna är djupa och mörka”

– En föreläsning av Sara Skum om tiden före och efter att programmet Kalla Fakta – “Lappjävlar” släpptes.

Mitt namn är Sara Skum. Jag är född och uppvuxen i en by utanför Gällivare.
Jag medverkade i Kalla Faktas program “lappjävlar” under 2015.
Min familj och många andra renskötare kämpar med en näring som har mycket emot sig.
Vardagen består idag av att kämpa för sin rätt, för renens rätt, för markerna som renen behöver för att överleva och sist men inte minst mot hatet som samer och renar utsätts för.
Under den här föreläsningen så kommer jag att ta upp ämnet som under 2015 lyftes upp i ljuset, tjuvjakt på ren och renstölder.
Min familj medverkade i Kalla faktas program “lappjävlar” för att just lyfta ett ämne som länge tystats ned av både myndigheter och allmänheten.
Vad var det som fick oss att medverka och vad har hänt efter att programmet sändes.
Välkomna!

Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Plats : Härjedalens fjällmuseum/Hörsalen