Lördag 19/8 2023

Föreläsning med Marit M. Fjellheim 19/8 kl 10.00

Stedsnavn fra et samisk perspektiv
Marit M. Fjellheim arbeider ved Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros hvor hun blant annet har arbeidet med prosjekt om samiske stedsnavn i Rørosregionen. Ut fra navnegrunnlaget på norsk side og langs riksgrensen, har hun sett på hvordan navnene er dannet og hvilke betydninger de har. Hun har også sammenliknet med hva som er vanlig navngivning i andre samiske områder. Kilder er skriftlig språklig materiale, muntlige overleveringer, historiske kart og annet historisk materiale. Sentrale navn og fjellformasjoner, som i dag oppfattes og forklares som norske/svenske navn, kan i flere tilfeller gis en bedre og mer sannsynlig forklaring fra samisk.

Tid: 19/8 kl 10.00
Plats: Fjällmuseet
Entré: 100kr 
Studerande och pensionärer: 70 kr 

Guidad tur i det samiska rummet på Fjällmuséet

17,18 och 19 augusti guidar Lena Fjellgren i det samiska rummet på fjällmuseet kl 13.00. Där finns flera unika och gamla föremål. 

Tid: 17-19/8 kl 13.00
Plats: Fjällmuséet

Samtal med Laila Gunilla Wilks

Åarjelsaemien gapta bïjre – om sydsamisk kolt.

Sydsamiskt område är stort med många variationer och traditioner inom dräktskick.
Genom bilder berättar och visar Laila olika gapta genom tiderna fram till idag.
Det kommer också att gå att köpa boken Åarjesaemien gapta efteråt.

Tid: 19/8 kl 14.00
Plats: Funäsdalens fjällmuseum 
Entré: 100kr
Studerande och pensionärer: 70 kr

Historjá – stygn för Sapmi

Filmen Historjá är en poetisk och drabbande skildring av den samiska konstnärinnan Brita Marakatt Labba.
Hennes konst beskriver den samiska kulturen, idag och historiskt, och om samernas rennäring, som i grunden hotas av den globala klimat krisen.

Tid: 19/8 kl 16.00
Plats: Funäsdalens fjällmuseum 
Entré: 100kr
Studerande och pensionärer: 70 kr