Lopmelaante

Lopme Laante som har till syfte att tydliggöra och tillgängliggöra en lärande resenaledning av samisk kultur vid redan befintliga turistiska nav, Funäsdalsberget Funäsdalen samt Björnrike. Även att skapa förutsättningar för en samisk turistisk verksamhet som bygger på hållbarhet med långsiktig bärkraft. Detta är ett gränsöverskridande projekt där samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Skistar Vemdalen, Funäsdalen berg§hotell driver projektet. Finansiärer i projektet utöver dessa är Tillväxtverket, region Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun och sametinget. Totalt investeras 12 miljoner kronor i projektet som löper under tre år framåt. Projektägare är den ideella föreningen Lopme Naestie.
För mer information kontakta:

Kjerstin Valkeapää

Projektledare Kjerstin Valkeapää, 070-532 50 40 Mail  kjerstin.valkeapaa@biegga.com

www.lopmenaestie.se