Årets tema 2022

Årets tema är Samisk barn och ungdom, Maanah jih Noerh

Mer info kommer