Föreläsare

Johanna Njaita

Johanna Njaita, 31 år och kommer från Hemavan. Hon är verksamhetsledare för Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Johanna Njaita har tidigare erfarenheter som ordförande för Sameskolstyrelsen, ordförande för Sametingets ungdomsråd och som organisationssekreterare för ungdomsförbundet Sáminuorra.

Hon kommer att berätta om Sámi Doudji, som jobbar med att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och konsthantverk samt värna om det samiska hantverks- och kulturarvet.

11.00, torsdag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Pia Persson
INSTÄLLT PGA SJUKDOM

Stark förkämpe för det sydsamiska språket, genom att har arbetat som översättare, lärare, haft egna sydsamiska program på Sameradion och Norsk rikskringkastning, NRK, som språkkonsulent på Sametinget i Norge och som rådgivare i ett center för läsning och skrivning i sydsamiska på Samiska Högskolan i Kautokeino.

Pia Persson kommer att samtala med Karin Rensberg Ripa kring samisk barnuppfostran och hur det var att gå på nomadskola.

13.00, torsdag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Karin Rensberg Ripa
INSTÄLLT PGA SJUKDOM

Även Karin är en stark förkämpe för det sydsamiska språket. Hon har bl a  arbetat som lärare, översättare och samordnare i Härjedalens kommun.

Karin Rensberg Ripa kommer att samtala med Pia Persson kring samisk barnuppfostran och hur det var att gå på nomadskola.

13.00, torsdag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Sylvia Sparrock

Sylvia Sparrock från Järpen jobbar som arbetsledare på Samiskt språkcentrum i Östersund. Hon har varit delaktig i försoningsarbetet med Svenska kyrkan och har även varit ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Hon kommer att prata om språkspärrar för att våga börja prata sydsamiska, att få passiva talare till att bli aktiva talare och motivation till att ta tillbaka sitt språk.

16.00 torsdag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Anki Solsten

Ann Kristin Solsten jobbar på det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund. Hon är bland annat projektledare för det 2-åriga Interregprojektet Sámis on the Coast – Beavnardahke II, som pågår till september 2022. Målet med projektet är att synliggöra samisk kultur, historia och berättelser från kustområdena i både Västernorrland och Tröndelag.

11.00 fredag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Anja Labj

Anja Labj från Röros, har många strängar på sin lyra. Hon har medverkat i TV med sitt arbete med Kärringsjöväskan och har bl a arbetat som samisk vägvisare, översättare och är en fantastisk slöjdare.

Hon kommer att prata om hur vi kan forska på och revitalisera samisk slöjd.

14.00 fredag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Unni Fjellheim

Unni Fjellheim bor i Brekken, är slöjdare och konstnär. “Mitt liv forgylles som duojár.  Med kunst og formidling bidrar jeg med mangfold til Åarjel-Saepmie og det Rørossamiske. Å arve kunnskap gjør meg ydmyk, og det ansvarer å bære den.”

Unni kommer att prata om  den sydsamiska kolten och om traditioner kring den.

11.00 lördag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Ewa Ljungdahl

Ewa Ljungdahl, som fick Region Jämtland Härjedalens Samiska stipendium 2016, föreläser på Lopmenaestie 2022. Ewa är arkeolog och har arbetat med att dokumentera, och synliggöra den samiska kulturmiljön. Hon har gett ut ett otal böcker och skrifter, bl. a. om samebyarna i Härjedalen och Jämtland.

Ewa Ljungdahl föreläser om tre samiska kvinnor, Lucia Larsdotter, Maja Fjällgren och Lisa Thomasson.

14.00 lördag. Plats: Prästgården Ljusnedal, Inträde 40 kr

Irene Dorra

Irene Dorra har i alla år arbetat för det samiska. Hon har varit lärare och arbetat med den sydsamiska bibelöversättingen.

Irene Dorra talar om flytten från Kärringsjön och samerna flyttade till
Brändåsen.

16.30 lördag. Plats: Prästgården Ljusnedal 40 kr