Lopmenaestie 2022

Torsdagen 18 aug  till lördagen 20 augusti anordnas de samiska fest och kulturdagarna Lopme Nastie i Ljusnedal på Bruksområdet. Årets tema är MAANAH JIH NOERH Barn och Unga. Där vi kommer att ha aktiviteter som passar alla, men även ha verksamhet som riktar sig mot att öka kunskapen om de unga samerna. Hela vecka 33  kommer vi att ha inslag av samiska aktiviteter som vi försöker att anknyta till vårt tema. På Bruksområdet i Ljusnedal blir tältkåtor resta med information, försäljning, servering, uppträdanden mm. Föreläsningar, seminarium och konserter kommer att förläggas till bruksområdet .

Kommentarer är stängda.