Lopmenaestie 2019 Är inställt

På grund av svårigheter med att få ekonomin att gå ihop har styrelsen beslutat att skjuta fram evenemanget 1 år.

Kulturdagarna med tema Maanah jih Noehre kommer hållas i Ljusnedal torsdag 12 – lördar 14 mars 2020.

Varmt välkomna! 

Kommentarer är stängda.