Utställning Queering Sápmi

Här kommer ännu en fantastisk nyhet. Under Lopme Naestie 2015 kommer Fjällmuséet att visa utställningen Queering Sápmi- samiska berättelser bortanför normen. Utställningen öppnar lördag den 28/2. Här är en länk till muséets hemsida där man skriver om utställningen. http://fjallmuseet.se/fjallmuseet/besokosshyralokal/kalendarium/kalendarium/queeringsapmisamiskaberattelserbortanfornormen.5.20bf2d05149c63a944b7d57.html

Kommentarer är avstängda.