Anja Fjellgren Walkeapää

Anja

Här kommer ett nytt spännande föredrag:

Anja Fjellgren Walkeapää, Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel
En föreläsning av Anja Fjellgren Walkeapää som hon kallar Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel. Tankar från någon som verkar i båda näringarna.

Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Tid: fredag den 18 mars kl. 13:00

Plats: Härjedalens Fjällmuseum/hörsalen

Kommentarer är avstängda.