Biljetter till Sara Ajnnak

Biljetter till konserten i kyrkan på fredagkväll, med Sara Ajnnak, köper ni direkt hos Funäsdalens Turistbyrå/Härjedalens Fjällmuseum. Var vänliga att uppmärksamma att det inte går att förboka biljetter, utan de säljes endast direkt. Eventuella överblivna biljetter säljs vid kyrkan från 17:00.

Andrea hälsar på: Hos Brita

04032010-IMG_1934

En liten ändring i programmet. Istället för barnfilmen Jåvna, renskötare år 2000, kommer vi att visa en film från våra trakter. Det är UR som har haft vänligheten att ge oss tillstånd att visa Andrea hälsar på: Hos Brita. Då är det inte vilken Brita som helst, utan Brita Fjellgren Walkeapää, som berättar om kalvmärkning och annat trevligt.

Årets tema

Årets tema ur en renskötares perspektiv

De sydsamiska kulturdagarna fyller en stor funktion för samer som är verksamma i de sydsamiska områdena, samt för de samer som verkar i andra delar av Sapmi.

Rennäringen i Sverige.

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminneshävd och är inte något som samerna ”fått” av staten. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renarna vandrar med årstiderna. Att vara renskötare är ett sätt att leva.

Både tama och vilda renar har i århundraden gett oss mat, material till bruksföremål och bostäder, bestämt flyttleder och bosättningar. Renen har funnits i samernas föreställningar om hur världen skapades. Renen har alltid varit en stor del av renskötarens liv både nu som då.

För många tusen år sedan när inlands isen smälte undan började renen att dra sig norrut och med den följde människan.

Tiderna förändras, och så även renskötseln. Men det är fortfarande renarna som bestämmer renskötarens flyttningar samt bosättning, och renen ger oss ännu mat och material till bruksföremål /slöjd. Och ännu ger oss vårt uppehälle.

Trots all lagstiftning, kommissioner och renskötselutredningar så är det inte svenska staten och medföljande regelverk som bestämmer hur en renskötares vardag ser ut, utan det är renarna, betet och vädret som väljer det.  

Renskötseln är ett sätt att leva och som alltid utgår från renen i första hand.

Renar är mycket mer än något som man försörjer sig av/ser som inkomst. För oss samer är renen våra rötter och vår framtid, men även vår historia. Renen är den vi talar om, tänker på, arbetar med och har glädje av.

Renskötseln är mer sårbar än andra näringar. Bonden och skogsägaren äger sin mark, även om den inte brukas. Renskötaren äger ingen mark att bedriva sin näring på, har bara rätt att använda den för sina renar.

Vänligen

Kjerstin Valkeapää

Lopme Naestie

Anja Fjellgren Walkeapää

Anja

Här kommer ett nytt spännande föredrag:

Anja Fjellgren Walkeapää, Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel
En föreläsning av Anja Fjellgren Walkeapää som hon kallar Ett lekmannaföredrag om konflikter mellan skogsbruk och renskötsel. Tankar från någon som verkar i båda näringarna.

Entre: 50 kr (barn under 16 år gratis)

Tid: fredag den 18 mars kl. 13:00

Plats: Härjedalens Fjällmuseum/hörsalen

Sameradions direktsändningar på Lopmenaestie 2016

Nu händer det saker! Sameradion kommer och sänder live från Lopmenaestie 2016:
På torsdag mellan 15:00 och 16:00, sänder Sameradion Rádio Sápmi direkt från Lopme Naestie.
Programmet sänds direkt i P2 och programledare är Hanna Nutti och Jenny Israelsson Skoglund.

På fredag samma tid, mellan 15:00 och 16:00 sänds “Steinfjell & Steinfjell” LIVE . Den första talkshowen på sydsamiska som någonsin gjorts i modern tid.
Systrarna Steinfjell sänder talkshowen live med publik direkt från Lopme Naestie och Risnäset i Funäsdalen. Med underhållande ämnen och gäster fångar vi upp veckans händelser och andra intressanta ämnen och allt diskuteras på sydsamiska.
Programmet sänds direkt i P2 mellan 15.00-16.00.

Alla pratglada sydsamer, samla eder i Stora kåtan på Risnäset!
15:00-16:00 torsdag och fredag.
Buerie båeteme!