Lopme Laante

Lopmenaestie driver ett projekt, Lopme Laante. Vill ni veta vad det handlar om, läs förstudien under fliken Lopme Laante här på hemsidan. Ett spännande projekt som det kommer att höras mycket om framöver.